• Sähköposti:
  • minna.rajala-hacklin@jiiam.fi jarno.hacklin@jiiam.fi

Psykoterapeutti Minna Rajala-Hacklin

Olen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan suuntautunut psykoterapeutti (Kelan ja Valviran hyväksymä) sekä seksuaalineuvoja. Pohjakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusajatuksena on, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen liittyvät toisiinsa. Muokkaamalla ajatuksia ja käyttäytymistä joustavampaan suuntaan saadaan muutos myös tunnekokemuksessa.

Tarjoan sekä lyhytkestoista että pitkäkestoista yksilöterapiaa aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Lyhytterapia voi olla kestoltaan 5-20 käyntiä ja pitkäkestoinen terapia Kelan tukemana yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen. Psykoterapiakäynnin hinta on 80 euroa ja kesto 45 min. Kelalta voi saada kuntoutustukea psykoterapiaan, jonka suuruus on 57,60 euroa /käynti.

Tavoitat minut osoitteesta minna.rajala-hacklin@jiiam.fi tai numerosta 0449784238.